Kontantstøtte og kvinneundertrykking

Valgkampen har begynt, og SP er i dag ute i media og sier at det er grunnleggende viktig for dem at kontantstøtten bevares.  De ønsker nemlig å øke beløpet til 5.500 kroner for ettåringene slik at flere faktisk skal få muligheten til å være sammen med barna sine, og mener dette er et avgjørende punkt for dem. Problemet oppstår når både AP og SV vil fjerne den i sin helhet, og gjerne da umiddelbart, med en eller flere vikarierende grunner.

Den grunnen som oftest trekkes frem for å fjerne kontantstøtten, er at 80% av mottakerne er ikke-etniske nordmenn (eller -kvinner, for  å være presis). Kontantstøtten hemmer derfor integreringen av disse kvinnene og barna deres i det norske samfunnet. Og tanken er jo i utgangspunktet god, det er bare det at den ikke henger helt på greip. Ironien i det hele er jo nettopp at sittende regjering legger mye krefter inn i å likestille disse kvinnene og gi dem muligheten til å velge sitt eget liv og sin egen hverdag, i beste norske ånd. Men er det noen som faktisk har spurt disse kvinnene om hva de selv vil? Kan det tenkes at mange av dem faktisk vil velge å være sammen med barna sine og oppdra dem som de selv ønsker, uten å gi dem til den norske stat når de fyller ett? Hva skjedde med det frie valget nå? Det gjelder bare om de velger det regjeringen mener er riktig. Stoltenberg gikk selv ut og sa at «vi kan ikke belønne dem vi mener har valgt feil».

Resultatet er at de straffes isteden. Nei, de fengsles ikke og de får ikke bot. Men det å frata noen et økonomisk gode er også en straff, en sanksjon som brukes for å styre mennesker i den retningen man ønsker. Dette har ingenting med verken likestilling eller integrering å gjøre. Dette handler om å få flest mulig mennesker ut i arbeid på kortest mulig tid, for å styrke statskassa ytterligere.

Barn og språk er også en del av dette argumentet, og det påstås at barn trenger å lære det norske språket før de begynner på skolen. Dette er en udiskutabel sannhet, og jeg skal være den første til å medgi at der er det unektelig et poeng. Men det er ingenting som tyder på at barn mister evnen til å lære seg språk etter at de har fyllt tre år. Faktisk er det sånn at alle språk som læres før barnet er 4-5 år gammelt vil snakkes flytende uten aksent, og jeg kan således ikke forstå problemet med at ett- og toåringene er hjemme med mamma eller pappa. Språket deres vil med all sannsynlighet bli like godt om de begynner i barnehage når de er tre som når de er ett, det finnes ikke belegg for å påstå noe annet.

En annen ting AP og SV kanskje også burde ta innover seg, er at det ikke akkurat stimulerer til antirasisme når de gjør innvandrerne til syndebukker for dette godet de nå vil fjerne. Dette er ikke god integreringspolitikk, og det er heller ikke etnisk norske barn sin skyld at norsk innvandringspolitikk ikke har fungert optimalt.

For et par generasjoner siden var det viktig at kvinner fikk retten til å velge sitt liv og sin hverdag. Det er derfor hårreisende at de partiene som hevder å sette likestilling høyt på listen nå, igjen vil tvinge kvinnen til å adlyde, til å tie og til å samtykke i at valg blir tatt på hennes vegne av noen som vet bedre enn henne hvordan det bør være.

For det er ikke greit selv om det er den snille norske staten som gjør det, og ikke en slem mann med pisk.

Se også vår underskriftskampanje for å videreføre kontantstøtten!8 kommentarer

 • noamish

  2 år med kontantstøtte blir 79200kr, mens 5 år med dagens barnehagesubsidier over statsbudsjettet utgjør hele 88×5= 440000kr! 5 og en halv gang mer penger gis til de som allerede tjener mest, og som i tillegg ofte får foreldrepenger med 80% av en hel årslønn istedenfor engangsstøtte på 35000!

  Nei, gi våre familier også 5 hele år med støtte slik barnehageadelen får, og la oss få 4000-5000kr måneden eller 50 000-60 000kr året. Da vil vi få rimelig kompensasjone og reell valgmulighet økonomisk!

 • Nienna

  Ja, det snakkes så mye om forskjellsbehandling av barn i henholdsvis private og kommunale barnehager, men våre da? Er det noen unger som blir nedprioritert her, så er det jo hjemmebarna!

 • Solon

  Det handler ikke først og fremst om å øke BNP litt for venstresiden. Det handler om sosialisme/feminisme-ideologien. Kvinner skal «velge» selvrealisering og å sette sine egne kortsiktige bohov først (=hedonisme). At noen velger annerledes er en trussel fordi det kunne appelere til andre eller skape dårlig samvittighet hos dem som har valgt annerledes.

  I stedenfor kontantstøtte så kunne man avskaffet offentlige subsidier til barnehagene og brukt pengene på å øke barnetrygden. Da ville ikke politikerene bestemme om man skal velge den ene eller den andre løsningen.

 • Nienna

  Njei, jeg vet ikke? Kanskje det er begge deler, i en «god» kombinasjon? Nå gikk jo vår kjære finansminister fra SV ut og ba folk om å forbruke og kjøpe mer for å få oss over finanskrisekneika tidligere her, så de er vel ikke mest interessert i å kutte ned på forbruket heller – for om folk slutter å kjøpe ting, må vi slutte å produsere ting og dermed får vi jo ikke solgt så mye heller. Det vil ha konsekvenser for BNP.

  Men jeg ser jo helt klart også at feminismeideologien står ganske sterkt. Det er greit at vi velger, bare vi velger «riktig». Fantastisk. 🙄

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *