Barnehagen som helserisiko

Det har lenge rådet en teori om at det er bra for barn å gå i barnehagen, fordi de der utsettes for smitte som igjen vil gjøre dem mer robuste mot allergi og astma senere. Denne teorien blir nå grundig motbevist av nederlandske forskere som har tatt for seg 4000 barn og deres helsetilstand. Barna ble delt opp i tre grupper, hvor en gruppe hadde gått i barnehage fra 0-2 år, en gruppe hadde gått i barnehage fra de var 2-4 år, og en gruppe med utelukkende hjemmebarn.

Forskerne er klare i sin konklusjon:

– Barnehage bør ikke brukes som et argument for å forebygge astma og allergi. Det virker bare å føre til at luftveissykdommer kommer i en tidligere alder, sier seniorforsker Johan de Jongste til BBC. KILDE

Tidlige luftveisinfeksjoner kan i seg selv være en risiko.

Astma.no sier følgende:

Økt bruk av barnehager øker risiko for luftveisinfeksjoner hos barna, og det er vist at barnehagebarn får mer astma enn andre. Se Barnehage, infeksjoner og astma [tidsskriftet.no]. Mens tidlige infeksjoner kan snu immunsystemet til beskyttelse mot IgE – allergier hos noen (men ikke hos alle), tyder epidemiologisk forskning på at tidlige infeksjoner øker risiko for astmautvikling. Grunnlaget for slik utvikling kan være inflammasjon og påfølgende hyperreaktivitet. KILDE

Tidligere i sommer kunne også Dagsavisen melde at barnehagenes innemiljø førte til helseproblemer for både barn og voksne, og at Utdanningsforbundet frykter at barnehagen kan spre astma og allergi.

– Det er all grunn til å kreve at inneklimaet kommer høyt på prioriteringslista til høsten. Både foreldre og barnehageeiere må være oppmerksomme på dette, sier Bjerkestrand.

Også i NAAF (Norges Astma- og Allergiforbund) er man bekymret over utviklingen:

– Tallene viser at vi har problemer som må tas på alvor. Astma og allergi er blant de største folkesykdommene i Norge, og hyppigheten har vokst eksplosjonsartet de siste 40-50 årene, sier Britt Ann Høiskar, fagsjef for uteluft og inneklima i NAAF. KILDE

Det er med andre ord nok forskning som viser at barnehagen ikke nødvendigvis har en positiv effekt på barnas helse, og det er grunn til å tro at den til og med kan ha en negativ effekt på sikt.

Med dette faller enda et argument for tidlig barnehagestart flatt til bakken.Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *