Soria Moria 2 og familien

Den nye regjeringserklæringen er klar, og føringene for hva som skal skje de neste fire årene er på plass. Ennå må dette finleses av de som har greie på slikt, og ennå er det mye som er vagt, ullent og uklart. Formuleringene er svært generelle, og det kan være vanskelig å få tak i nøyaktig hva som menes. Store deler av erklæringen handler om hva regjeringen «vil», i motsetning til hva den «skal», og  det snakkes også en del om hva man skal «utrede» og «vurdere» denne gangen. På den måten blir ikke løftene så store, mens folket likevel skaper sine egne forventninger.


Likevel er det ting å glede seg over for familiene denne gangen. Det store spørsmålet ved dette valget har for mange vært hva som skal skje med kontantstøtten. Dette er fortsatt en godt bevart hemmelighet på mange måter, men det er i alle fall helt på det rene at den vil videreføres og styrkes for ettåringene. Senterpartiet har kjempet for dette og vunnet, og selv om det ikke er offentliggjort hva «styrkes» egentlig betyr, så har de tidligere sagt at de ønsker å nesten doble støtten fra 3303 kroner til 5500 kroner i måneden.

Toåringenes fremtid hva kontantstøtte angår, er fortsatt litt ute i det blå. Det eneste vi vet, er at store endringer i kontantstøtteordningen vil varsles i god tid. Om man antar at kuttingen av støtten er en «stor endring», så gjenstår spørsmålet om hva som regnes som «god tid».  Er tre måneder god tid, slik at den kuttes i januar? Venter de til neste barnehageår i august? Eller vil de la dagens kontantstøttemottakere få beholde den frem til barna er tre, slik det i utgangspunktet var tenkt? Dette gjenstår å se når erklæringen skal settes ut i praksis.

Ellers i programmet vil regjeringen arbeide for å gjøre det lettere å adoptere, og de vil utrede hvordan den eksisterende 14-dagerspermisjonen for nybakte fedre kan gjøres bedre. De vil dessuten sikre at flere fedre skal få opptjene sin egen rett til foreldrepenger. Men de sier ikke hvem disse «flere» fedrene er, og de sier ikke «alle». De sier heller ikke at de skal gjøre mer enn nettopp å «utrede».

Hva engangsstønaden angår, vil de også vurdere å gjøre noe med den. Men de sier «vurdere», ikke at de faktisk skal gjøre noe.  Og de har som mål å utvide foreldrepermisjonens fedrekvote med to ekstra uker, som de vil legge på den permisjonen som allerede eksisterer. Dette er dog en målsetting, og ikke et konkret løfte.

Valgkampduell mellom Jens Stoltenberg og Siv Jensen
Creative Commons License photo credit: Arbeiderpartiet

Det vil også skje ting i grunnskolen i denne omgangen. Alt snakk om heldagsskolen som sådan er borte og finnes ikke i Soria Moria 2 så langt jeg kan se, men det snakkes isteden om at «Regjeringens mål er en helhetlig skoledag med tid til læring, fysisk aktivitet hver dag, og tid til lekser». Samtidig skal timeantallet på barnetrinnet økes.

SFO skal fortsatt være frivillig, men det skal gis tilbud om en gratis time og leksehjelp hver dag. Man kan spørre seg om dette bare er en annen måte å formulere seg på, siden skolebarnas dag uansett vil bli lengre når dette trer i kraft. Arbeiderpartiet har tidligere ønsket seg 28 timer i uka, noe som vil si 5,6 timer pr dag. Med den gratis leksehjelptimen i tillegg, er dette 6,6 timer. Enn så lenge står det bare at «timeantallet skal styrkes» i erklæringen, og det gjenstår å se hva som vedtas.

Gode nyheter er det uansett at opplæringsloven skal endres for å sette et tak på hvor mange elever en lærer kan ha. Hvor dette taket havner er heller ikke godt å si enda, siden dette må utredes og utregnes først. Man skal tross alt ha mulighet til å følge dette opp økonomisk også, noe som medfører at kommuneøkonomien må styrkes først om man skal klare det.

Kilde og videre lesning:

Soria Moria IILegg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *