Hva kan man gjøre? Tiltak som styrker hjemmemammaene.

Debatten i disse dager handler om ettåringene, og om det er bra for dem å begynne i barnehagen eller ikke. For mange er ikke dette noe å diskutere i det hele tatt, fordi de rett og slett ikke har noe valg. Kanskje de gjerne ville vært hjemme litt til, men den økonomiske situasjonen tillater det rett og slett ikke. Og så dør debatten ut i hvor dårlig samvittighet man har.

Men sånn behøver det ikke å være. Det er mye vi kan gjøre for å endre situasjonen – men det fordrer at vi begynner å lete etter løsningene istedenfor å bruke alle kreftene på å fortelle hverandre hvor håpløst det er.

Si meningen din

Gi klart uttrykk offentlig for hva du mener og føler. Si at du gjerne ville vært hjemme, men at det er vanskelig å gjennomføre. Eller si at du faktisk er hjemme, og sett søkelyset på hva som har gjort det mulig for deg. På den måten hjelper du dine medsøstre til å finne mulighetene. Dessuten er det viktig at vi som er eller ønsker å være hjemmemammaer faktisk synes i samfunnet, sånn at man må forholde seg til at vi finnes. Slik det er nå, ser det ut som at verden kun består av jobbemammaer – og det er en sannhet med modifikasjoner.

Start tråder om det på internetfora. Blogg om det. Men SI det!

Vit hva du stemmer på, og bruk din stemmen din godt

Det hjelper fint lite å sitte i sitt eget lille hjørne og tenke inne i hodet sitt at «dette er dumt» uten å gjøre noe mer med det. Det er stortingsvalg til høsten, og dette vil være avgjørende for mange ting – blant annet blir kontantstøtten et stort tema i år. Den er fredet frem til da, men etter dette avhenger det av hvem som kommer til makta. Og det er det blant annet du som avgjør.

Engasjer deg

Enn så lenge har jeg bare kommet over en eneste forening som (blant annet) jobber for hjemmemammaene og deres vilkår, og det er Kvinne- og familieforbundet. Lenge har de stått på for kontantstøtte, likeverd og kvinners valgmuligheter, men de trenger medlemmer for å få den gjennomslagskraften de behøver – så mange som overhodet mulig!

Andre ting…

Det er mye som kan endres i samfunnet, og mye som kan gjøres for å styrke familien og muligheten til å velge. Her har du til sist en liten liste over tiltak du kan jobbe for!

Økt barnetrygd – denne har stått bom stille de siste 25 årene, forrige generasjon fikk nøyaktig like mye, til tross for at alt har blitt dyrere.

Kontantstøtte – skal denne gjøre det lettere å velge omsorgstilbud de første årene, så må den være så stabil at man vet den fortsatt vil være der om et halvt år. Kanskje bør regelverket endres, og kanskje støtten bør økes også.

Økt skattelette til forsørger og endring av regelverket. For vårt vedkommende ville dette si 40 000 sparte skattekroner i året, om vi hadde fått den, altså 3300 kr i måneden mer å rutte med. Problemet var bare at vi ikke var gift. Juridisk sett regnes samboere som ektefeller i de fleste tilfeller – bare ikke i dette. Noe gammeldags?

Forlenget permisjon. Sverige, som faktisk sees på som et foregangsland hva pedagogikk og barnehage angår, har en permisjon som varer i 480 dager. Dette er 3,5 – 4 måneder lenger enn oss, og de kan dermed være hjemme frem til barnet er 15-16 måneder gammelt. De har også en tidskontoordning, men der vår går ut på dato når ungen er tre år, har de muligheten til å jobbe redusert frem til ungen enten er 8 år gammel eller begynner i andreklasse på skolen. Om svenskene klarer det, bør det ikke være noe kjempeproblem i Norge heller.

Forenkling av å drive hjemmefra. Man kan med fordel sette inn litt ressurser for de av oss som jobber hjemmefra. I USA er WAHM (work at home moms) et kjent begrep, og mange starter for seg selv slik at de kan bestemme arbeidstider og jobbe når barna sover eller er opptatt med andre ting. Dette kan la seg gjøre her til lands også, vi trenger bare å oppdage at det er mulig. Det skader heller ikke dersom avgiftene går ned, slik at man ikke betaler seg ihjel for å tjene penger.

Hjemmemammarabatt. Barn, studenter, uføre og pensjonister er alle lavinntektsgrupper, og har en slags rabatt de kan benytte seg av i det offentlige. Hva om også hjemmemammaer kunne få noe tilsvarende? Tenk om man kunne gå sammen og få avslag på hobbymateriell, bussbilletter, museumsbesøk og andre slike ting?

Har du flere ideer? Kom gjerne med dem i kommentarfeltet under!2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *