Derfor velger vi bort barnehage

I nettavisen Vårt Land stod det i  går å lese om en ny norsk undersøkelse som har blitt gjort angående barn som ikke går i barnehage. Undersøkelsen er utført av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA), og den spør spesielt om hvilke grupper foreldre som velger bort barnehage for barn mellom 3-6 år.

Undersøkelsen konkluderer med at hjemmebarnas foreldre kan deles inn i tre grupper: Samiske foreldre som vil hegne om den samiske livsstilen og kulturen, flerkulturelle foreldre og innvandrerforeldre som ønsker å gi barna et solid fotfeste i sitt eget morsmål før de lærer norsk, og verdikonservative foreldre som mener at familien er den beste rammen i et barns liv og at barnet derfor har det best hjemme.

– Politikerne hadde nok trodd at vi skulle finne en del ressurssvake foreldre i denne gruppen, men det fant vi i liten grad, sier forsker og sosialantropolog ved NOVA, Marie Louise Seeberg som har forfattet rapporten Siste skanse: En undersøkelse om 3-5-åringer som ikke går i barnehage. KILDE

Rapporten viser at disse foreldrene i stor grad er reflekterte mennesker som har et godt forankret verdigrunnlag når de har tatt avgjørelsen om hva som er best for barna. De ønsker å formidle sin egen kunnskap og sine egne verdier til barna sine, og de ønsker å tilbringe mer tid sammen med dem når de er små. Mange ønsker også å skjerme barna for et gjennomorganisert og stresset liv de første årene.

I dag er det ca 7000 hjemmebarn mellom 3-5 år i Norge, og dessverre er det også sånn at disse foreldrene ofte møter press fra såvel venner og familie som fra media. Barnehage blir gjerne løftet frem som det beste for barnet fra politikernes side, noe som ofte oppleves krenkende for foreldre som har valgt noe annet enn flertallet.

Hjemmebarnas foreldre kan herved hevdes å være friskmeldte, all den tid den forventede ressurssvakheten glimrer med sitt fravær.

Kanskje er hjemmemammaene dermed et lite stykke på vei mot å bli ansett som noe annet enn undertrykte og ambisjonsløse husmødre..?Én kommentar

  • Jentafranord

    Dette liker vi. Jeg kjenner meg veldig igjen. Både ifht press fra omgivelser for å velge barnehage, og misforståelsen at det er ressurssvake foreldre som velger å være hjemme.
    Takk 🙂

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *