39% mener å være hjemme på heltid er det beste for ettåringene

En undersøkelse utført av Foreldre & Barn er klar i sin konklusjon: Den trenden vi nå ser med at stadig flere og stadig yngre barn begynner i barnehagen, er ikke i takt med hva foreldrene selv ønsker eller ser som optimalt for barna sine. Faktisk er det bare 6% av bladets lesere som oppgir barnehage som det beste alternativet for ettåringene, og bare 27% mener det beste tidspunktet å begynne i barnehage på er når barna er 12 måneder. Samtidig forteller SSB oss at antall ettåringer i barnehage er mer enn doblet siden 2000, og at dette også gjelder barn som er enda yngre. Dette står i stor kontrast til hva foreldrene har å si.

Foreldrene som har svart på undersøkelsen, har svart følgende:

  • 73% mener at det beste tidspunktet for barnehagestart er 18 måneder eller eldre
  • 23% sier barnet bør ha fylt to før barnehagestart
  • 27% mener det er best for barna å begynne når de er ett
  • 1% mener at 10 måneder er det mest optimale tidspunktet

Når det gjelder hvilken omsorgsform som er best, har foreldrene dette å si:

  • 53% syns en delt omsorgsløsning med barnehage/hjemmeomsorg er best
  • 49% sier de selv ville valgt dette om de kunne bestemme selv – dette ønsket er høyest hos dem som er positive til en tidlig barnehagestart
  • 39% svarer at den beste omsorgen for en ettåring er hjemme med mamma eller pappa
  • 6% sier at barnehagen er den beste løsningen
  • 2% mener at dagmamma er det optimale

Dersom denne undersøkelsen er representativ, er det god grunn til å fortsette å kjempe for kontantstøtten og andre tiltak som gjør det mulig å velge omsorgsform for sine barn. Flertallet av de som svarte på undersøkelsen, svarte nemlig også at deres barn enten begynte eller skal begynne i barnehagen omtrent ved fylte ett – de har med andre ord måttet velge noe de selv mener er mindre enn optimalt.

– Disse tallene er et tydelig signal fra foreldre om at de ønsker mer tid sammen med barna sine når de er små. Men jeg leser det først og fremst som et uttrykk for når foreldrene er klare til å slippe barna sine, ikke så mye for når barna er klare, sier Bjerkestrand. KILDE

Kan det ikke tenkes at foreldrene instinktivt vet hva som er bra for barna sine og ikke? Er ikke dette en av foreldrenes hovedfunksjoner, for ikke å si selve definisjonen på foreldreskapet? Kan tre år på høyskole utkonkurrere milliarder av år med utvikling av omsorgsinstinkter?

Når skal foreldre få lov til å velge det de mener er best for sine barn?

Se også vår underskriftskampanje for å videreføre kontantstøtten!Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *