Ikke mer sosial av barnehage

Barn som går i barnehage blir ikke mer sosiale enn hjemmebarn, slår en undersøkelse foretatt av to danske forskere fast. Disse har undersøkt et stort antall danske barn, og har sett nærmere på ikke-kognitive temaer som konsentrasjon, adferdsproblemer og den sosiale omgangen med jevnaldrende.

Forskerne har også sett på om det er forskjell på familiebarnehager og ordinære barnehager, sammenlignet med hjemmeomsorg. Her var det familiebarnehagene som kom dårligst ut, og det viser seg at den varierende kvaliteten faktisk kan ha negativ innvirkning på barnas sosiale kompetanse isteden.

Kunnskapsdepartementet sier blant annet dette om saken:

Det ser imidlertid ikke ut til at deltakelse selv i gode barnehager er bedre for barnas sosiale utvikling enn å bli passet av foreldrene. KILDE

I tillegg  konkluderer forskerne også med at barnehagens positive effekt dempes i de tilfeller hvor barnet er i barnehagen i mer enn 30 timer i uka. Dette gjelder både familiebarnehager og ordinære barnehager.

Furthermore, increases in hours enrolled in both family day care and pre-school above the mean of 30 hours deteriorate child outcomes (Videre ser det ut til at økt timeantall utover gjennomsnittet på 30 timer i både familiebarnehage og barnehage gjør barnas resultat dårligere [min oversettelse]). KILDE

Dette vil med andre ord si at det i følge denne rapporten er bedre for barns ikke-kognitive og sosiale utvikling å være hjemme enn å ha fulltidsplass i en kvalitetsbarnehage. Full barnehageplass er fra regjeringens side definert som nettopp «mer enn 30 timer i uken» og kan ofte være 40 timer eller mer.

Danskenes funn styrkes også av Belskys undersøkelser fra 2001, hvor han oppdaget at 17 prosent av de barna som hadde vært mer enn 30 timer i uka i dagpass var aggressive mot andre barn, mens bare 6% av barn som var der i under 10 timer i uken hadde samme problemer. Den gangen ble resultatet avfeiet med at dette gjaldt amerikanske forhold. Nå er det derimot skandinaviske forhold det er snakk om, og de danske barnehagene er ikke ulike våre.

Kanskje barnehagens sterkeste kort, som nettopp har vært det sosiale aspektet, ikke er så sterkt likevel?2 kommentarer

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *