Ro, ro til fiskeskjær

Ro, ro til fiskeskjær
mange fisker får vi der:
En til far og en til mor
en til søster og en til bror
Og to til den som fisken dro
og det var vesle ……….

Ro, ro til fiskeskjær
hva slags fisker får vi der?
Laksen feit og flyndra brei
torsken grå og silda små
og ålen stor og lang som så
og ålen stor og lang som så