Ro, ro, ro din båt

Ro, ro, ro din båt, (sitt med barnet på fanget og lag ro-bevegelser)
ta din åre fatt!
Vuggende, vuggende, vuggende, vuggende, (holdt rundt barnet og vugg)
over Kattegat.

Row, row, row your boat,
gently down the stream!
Merrily, merrily, merrily, merrily,
Life is but a dream