Nede på stasjonen

Nede på stasjonen
tidlig en morgen
står alle togene så fint på rad

Mannen på lok’motivet
sveiver på et håndtak
Tsjuh tsjuh tsjuh tsjuh
Toget går