Med krøllet hale

Med krøllet hale og nesevis
i bingen springer en gris
I søla den ruller seg rundt
og tramper med alle de fire små beina i maten sin
Du store min!
Å, fysj, fysjameg for en gris du er!