Det satt to katter

Det satt to katter på et bord
kvirrevirrevitt bom bom
Så sa den ene: «Hør min venn!»
kvirrevirrevitt bom bom
«Sku’ vi ikke klatre ned igjen?»
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom
Og så klatret begge ned igjen
Kvirrevirrevitt bom bom

Og da de så var kommet ned
kvirrevirrevitt bom bom
Så sa den andre: «Hør, min venn!»
kvirrevirrevitt bom bom
«Sku’ vi ikke klatre opp igjen?»
Kvirrevirrevirrevirrevitt bom bom
Og så klatret begge opp igjen
Kvirrevirrevitt bom bom