Der bor en baker

Der bor en baker i Østre Aker
han baker kringler og julekaker.
Han baker store, han baker små,
han baker noen med sukker på.

Og i hans vindu står rare saker,
tenk, hester, griser og pepperkaker.
Og har du penger, så kan du få,
og har du ikke, så kan du gå.