• Sangleker

    Disse sanglekene krever en viss mengde deltakere, og kan fungere fint dersom arvingen har venner på besøk, feirer bursdag eller lignende. Bro, bro brille Per Sjuspring Ta den ring Tyven tyven Slå på ring Bjørnen sover Boogie Woogie