Om

Hjemmemamma.com – for deg som er hjemme med barn

 

Da jeg valgte å være hjemmemamma, oppdaget jeg fort det fantes få norske ressurser for oss som har valgt å være hjemme med barn. Arbeidet med denne nettsiden ble påbegynt allerede den sommeren jeg var gravid. I utgangspunktet var det bare en samling aktiviteter for barn, men etterhvert som behovet meldte seg har siden utviklet seg til det den er i dag.

Hva Hjemmemamma.com er

Hjemmemamma.com er en side for deg som er hjemme med barn – men den er også en side for deg som ønsker å være det. Den er ment som en inspirasjon i hverdagen, hvor du kan finne tips, forslag og kunnskap du trenger til enten å forsvare ditt valg overfor et samfunn som mener du burde vært ute i jobb etter endt permisjon, eller som du kan bruke direkte i ditt daglige virke som hjemmemamma.

Hjemmemamma.com søker dessuten å engasjere både den enkelte leser og samfunnet generelt i debatter som angår familielivet og barns oppvekstvilkår. Vi mener at selv om likestillingsforkjemperne mange ganger ser ut til å ha glemt grunnlaget i det de kjemper for, så bør kvinner fortsatt ha en rett til å velge sin egen hverdag – uavhengig av hva regjeringen mener er galt eller riktig.

Hjemmemamma.com ønsker også å synliggjøre hjemmemammaer som samfunnsgruppe, ved å være tilstede på internet og gi dem en stemme.

Vil du bidra som gjesteskribent og hjelpe til med å holde siden levende for nåværende og blivende hjemmemammaer?

Da kan du kontakte meg via Facebooksiden! 🙂