Jeg gikk en tur på stien

Jeg gikk en tur på stien
og søkte skogens ro
Da hørte jeg fra lien
en gjøk som sa ko-ko

Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko
Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko

Jeg spurte den hvor mange
hvor mange år enno
Da svarte den med mange
og klagende ko-ko

Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko
Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko

Jeg spurte om dens make
og om dens eget bo
Den satt der oppå grenen
og kikket ned og lo

Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko
Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko

Vi bygger ikke rede,
vi har hjem, vi to
Fru Spurv er mor til barna
vi galer kun koko

Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko
Ko-ko, ko-ko
ko-ko korokko ko