En bussjåfør

En bussjåfør, en bussjåfør
Det er en mann med godt humør
og har han ikke godt humør,
så er det ingen bussjåfør
En bussjåfør, en bussjåfør
Det er en mann med godt humør.