Blåmann

Blåmann, blåmann bukken min
Tenk på vesle guten din
Bjørnen med sin lodne fell
Kan deg taka seint i kveld

Gamle Lykle moder di
Seint kom heim med bjølla si
Så ikring seg ho mund’ Sjå,
liksom der far fare på

Det såg ut som der var naud
Kanskje no du ligger daud
Tidt du dansa kringom meg
Mangt eg rødde då med deg

Når eg låg som blind og dauv
Grov de på meg med di klauv
Ja du ville vekkja meg
Opp til leiken din med deg

Du var sprek og glad og god
All mi ros du vel forstod
Tidt du veit eg sa til deg
Han veit meir enn mata seg

Blåmann, blåmann svar meg no
Mekra med ditt kjende ljod
Ikkje enno, blåmann min
Må du døy frå guten din