Ikke mer sosial av barnehage

Barn som går i barnehage blir ikke mer sosiale enn hjemmebarn, slår en undersøkelse foretatt av to danske forskere fast. Disse har undersøkt et stort antall danske barn, og har sett nærmere på ikke-kognitive temaer som konsentrasjon, adferdsproblemer og den sosiale omgangen med jevnaldrende.

Forskerne har også sett på om det er forskjell på familiebarnehager og ordinære barnehager, sammenlignet med hjemmeomsorg. Her var det familiebarnehagene som kom dårligst ut, og det viser seg at den varierende kvaliteten faktisk kan ha negativ innvirkning på barnas sosiale kompetanse isteden.Les mer

Er det krise å ikke ha barnehageplass til barna?

Konsekvensene av finanskrisen brer om seg, og ledigheten er høyere nå enn på mange år. Ofte er det ansennitet som avgjør om man får bli på jobb eller om man må gå, og dette betyr dermed at det gjerne er nyetablerte familier som får svi. Huitfeldt lanserer i dag forslaget om å senke eller til og med kutte barnehageprisene helt til dem som er hardest rammet, for å skjerme barna mot ledigheten.

Men er det krise å ikke ha barnehageplass til barna?Les mer

Aftenposten: Ettåringene har det best hjemme

Det ser ut til at det begynner å skje ting nå i kjølvannet av Simen Tveitereids bok «Hva skal vi med barn«. Søkelyset har blitt satt på de minste barna og hva som faktisk er best for dem, i motsetning til hva som er best for samfunnsøkonomien eller likestillingspolitikken. Dette er en forfriskende og ikke minst svært nødvendig vinkling på saken, og Aftenposten kunne på torsdag fortelle oss at ettåringene våre har det best hjemme.

Tilknytningen

Det er som alltid det store og viktige spørsmålet om tilknytning som igjen kommer opp.… Les mer