Slik snakker du med barnet ditt

Barns språkutvikling er noe som opptar mange.  Forskning viser at barnehagebarna er best på språk og andre kognitive ferdigheter, men sånn behøver det ikke å være! Her har du noen enkle tips til hvordan du snakker med barnet ditt og stimulerer til god språkutvikling!

1. Gjenta hva barnet sier

Gjentagelser bekrefter nemlig at du har forstått det som ble sagt, og at du anerkjenner at det var riktig og viktig. Sånt gir selvtillit, og stimulerer til videre bruk av … Les mer

Hjemmelaget språkstimulering

Det er stor forskjell på å være hjemme og på å være i barnehage, derom finnes det ingen tvil. Hjemmebarna har en helt annen tilværelse enn hva barnehagebarna har, på godt og vondt, og diskusjonene går alltid høyt om hva som egentlig er det beste for barna våre. Det siste bidraget i så måte er en undersøkelse som i dag presenteres i Dagbladet. Denne konkluderer med at barnehagebarna klarer seg best med tanke på både språklig utvikling og motorisk mestring, Les mer

Ellinger

Ellinger er veldig godt egnet for å trene opp grunnrytmen i språket, og de kan dermed bidra stimulere den generelle språkutviklingen. Dessuten er elling en velegnet og rettferdig metode når noen av en eller annen grunn skal velges ut til en oppgave. Mang en konflikt har blitt løst på denne måten opp gjennom tidene!

Her er en liten samling ellinger dere kan ha det morsomt med:

Virre virre vapp

En gul knapp,
virre virre vapp,
du fri slapp!

***

Ellinga Les mer