Slik snakker du med barnet ditt

Barns språkutvikling er noe som opptar mange.  Forskning viser at barnehagebarna er best på språk og andre kognitive ferdigheter, men sånn behøver det ikke å være! Her har du noen enkle tips til hvordan du snakker med barnet ditt og stimulerer til god språkutvikling!

1. Gjenta hva barnet sier

Gjentagelser bekrefter nemlig at du har forstått det som ble sagt, og at du anerkjenner at det var riktig og viktig. Sånt gir selvtillit, og stimulerer til videre bruk av … Les mer

Språkstimulering i hverdagen

Av Karianne Gamkinn

Karianne Gamkinn er tekstforfatter og kommunikasjonsrådgiver. Hun skriver også bloggen Mammadamen.

Barns språkbruk kan være underlig og morsom for voksne ører. Men husk at hos barnet ligger en logisk tankerekke bak. Mestringsfølelsen er viktig i læring og utvikling! Grip fatt i hva barnet kan, og bruk hverdagen i språkstimuleringen.

Når barn begynner å snakke er individuelt basert. Noen begynner før de har fylt ett år, andre venter til de nærmer seg to år. Men forskere mener … Les mer

Lage en adjektivhistorie

Denne aktiviteten kan det komme mye moro ut av, men passer kanskje for litt større barn med en god språkforståelse.

Du trenger:

  • Penn
  • Papir

Slik gjør du:

Skriv på forhånd en historie om hva som helst, gjerne om deg selv og barnet, men du utelater alle adjektiver fra den og setter isteden et mellomrom, på denne måten:

Det var en gang en _______________ gutt/jente som….

Ta frem et nytt ark. Her skriver dere sammen ned alle adjektivene dere kan komme … Les mer