Trygg samsoving

Der ligger hun. Og der ligger du. Så nær at du kan røre ved henne om du strekker hånden ut. Så nær at hun ikke behøver å skrike for å fortelle deg at hun er sulten. Du og henne. Sammen.

Lenge hadde samsoving dårlig rykte på seg. Man trodde det var farlig for barnet, og ble en stund satt i direkte sammenheng med krybbedød. Heldigvis har ny gjennomgang av forskningen nå bekreftet det som mange mammaer har visst lenge: samsoving er trygt så lenge visse forholdsregler taes.Les mer