Bli bestevenn med klokka!

Tidsbegrepet har i vår verden fått en stadig mer negativ klang. Alle assosiasjoner går til stress, tidspress, alt vi ikke rakk og alt vi burde ha gjort, og bare synet av en klokke kan sette dårlig samvittighet i enhver av oss på dårlige dager. Men det behøver ikke være sånn. Du kan, som med så mye annet, vri dette til noe positivt isteden. For hvis du nå snudde det på hodet og tenker at det er du som styrer klokka… Vil den være en like stor trussel da?Les mer