imagenomic portraiture on mac check these guys out serial number pc inventor 2017 professional software inventor 2017 why not try this out buy microsoft project

trenbolone dose full report tren injection winstrol diet tren acetate results

Om

Hjemmemamma.com – for deg som er hjemme med barn

 

Da jeg valgte å være hjemmemamma, oppdaget jeg fort det fantes få norske ressurser for oss som har valgt å være hjemme med barn. Arbeidet med denne nettsiden ble påbegynt allerede den sommeren jeg var gravid. I utgangspunktet var det bare en samling aktiviteter for barn, men etterhvert som behovet meldte seg har siden utviklet seg til det den er i dag.

Hva Hjemmemamma.com er

Hjemmemamma.com er en side for deg som er hjemme med barn – men den er også en side for deg som ønsker å være det. Den er ment som en inspirasjon i hverdagen, hvor du kan finne tips, forslag og kunnskap du trenger til enten å forsvare ditt valg overfor et samfunn som mener du burde vært ute i jobb etter endt permisjon, eller som du kan bruke direkte i ditt daglige virke som hjemmemamma.

Hjemmemamma.com søker dessuten å engasjere både den enkelte leser og samfunnet generelt i debatter som angår familielivet og barns oppvekstvilkår. Vi mener at selv om likestillingsforkjemperne mange ganger ser ut til å ha glemt grunnlaget i det de kjemper for, så bør kvinner fortsatt ha en rett til å velge sin egen hverdag – uavhengig av hva regjeringen mener er galt eller riktig.

Hjemmemamma.com ønsker også å synliggjøre hjemmemammaer som samfunnsgruppe, ved å være tilstede på internet og gi dem en stemme.

Vil du bidra som gjesteskribent og hjelpe til med å holde siden levende for nåværende og blivende hjemmemammaer?

Da kan du kontakte meg via Facebooksiden! :)