Forskningsrapport om 3-5 åringer som ikke går i barnehage

Forskningsrapport om 3-5 åringer som ikke går i barnehage

Forskningsrapport fra NOVA om hvorfor 3 – 5 åringer ikke går i barnehage

I rapporten presenteres resultatene fra en undersøkelse gjennomført av NOVA på oppdrag fra Utvalg om pedagogisk tilbud til alle førskolebarn (Brenna-utvalget), «Undersøkelse om barn som ikke går i barnehage». Undersøkelsen er gjennomført i form av intervjuer med et lite utvalg familier, fra Finnmark i nord til Vest-Agder i sør.

Rapporten kan lastes ned gratis fra denne siden : http://nova.no/id/21729.0 eller her: http://www.regjeringen.no/upload/KD/Vedlegg/Barnehager/Rapporter%20og%20planer/Undersokelse_barn_som_ikke_gar_i_barnehage.pdf

Jeg kan anbefale alle hjemmemammaer til å lese igjennom denne rapporten, den er også gratis.

Kunnskap er makt!

På side 93 i forskningsrapporten står det blant annet :

Undersøkelsens nytteverdi
Vi har i denne undersøkelsen kommet med et bidrag til kunnskapen om familier med barn som ikke går i barnehage. Glimtene vi har presentert av familiers liv i ulike deler av Norge i 2010 kan gi grunnlag for en bedre forståelse av foreldre som ikke har sine barn i barnehage, og vårt materiale utfyller det lille som tidligere er kjent på dette området. I tillegg har vi ønsket å vise hvordan dette bildet er i kontinuerlig endring både hva gjelder hver enkelt familie, i lokalsamfunn og på landsbasis.

Hadde undersøkelsen vært gjennomført for fem år siden, eller skulle den bli gjennomført igjen om fem år, kunne bildet ha blitt ganske annerledes.

Her kommer vi til den andre hoveddelen av det vi anser som nyttig ved vårt oppdrag. Flere av våre informanter uttrykte tilfredshet over at undersøkelsen ble gjennomført, slik at de selv kunne komme fram med sine avveininger og refleksjoner. Der de i stor grad ellers mente seg stereotypisert og misforstått, fikk de altså nå en mulighet til å rette opp bilder av familier som ikke benytter barnehage som ressurssvake eller lite bevisst sine barns behov. Sett i et slikt lys har vårt oppdrag også vært en praktisk øvelse i demokrati.

God lesning 🙂

Om Toril


Toril er navnet, og jeg er verdens stolteste mamma til ei aktiv lita jente. Er i utviklingsfasen med å starte opp for meg selv, forhåpentligvis min fremtidige drømmejobb!3 thoughts on “Forskningsrapport om 3-5 åringer som ikke går i barnehage”

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

CommentLuv badge